Warunki korzystania

Warunki korzystania z witryn internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach.

Ogólne

Przed rozpoczęciem korzystania ze stron internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach należy uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania („Warunki”). Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając z tych witryn, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków oraz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie masz uprawnień do korzystania z tych witryn. Niniejsze Warunki regulują korzystanie przez użytkownika z witryn internetowych, wszelkich treści (takich jak tekst, dane, informacje, oprogramowanie, grafika lub zdjęcia), które Parafia św. Anny w Sąsiadowicach może udostępniać za pośrednictwem witryn internetowych (łącznie „Materiały”) oraz wszelkich usług, które Parafia św. Anny w Sąsiadowicach może świadczyć za pośrednictwem stron internetowych (łącznie „Usługi”). Witryny, Materiały i Usługi są w niniejszych warunkach łącznie określane jako „Witryny Parafii św. Anny w Sąsiadowicach”.

Parafia św. Anny w Sąsiadowicach zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków lub zmiany lub usunięcia funkcji Witryn internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach. Powiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach w niniejszych Warunkach, wysyłając Ci wiadomość e-mail lub publikując powiadomienie o zmianie w Witrynach internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach. Jeśli dokonamy istotnej zmiany, możesz rozwiązać niniejszą umowę w ciągu 30 dni od wysłania przez nas wiadomości e-mail lub opublikowania powiadomienia. Dalsze korzystanie przez użytkownika ze stron internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach po dacie modyfikacji będzie równoznaczne z akceptacją zmodyfikowanych Warunków lub umowy, stosownie do przypadku. Do określonych materiałów, informacji, produktów, oprogramowania lub usług oferowanych za pośrednictwem Witryn Parafii św. Anny w Sąsiadowicach mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne Warunki i uwagi. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu, takie dodatkowe lub odmienne warunki, warunki i powiadomienia będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami. Zapoznaj się z odpowiednią umową lub zawiadomieniem.

Znaki firmowe

Parafia św. Anny w Sąsiadowicach zastrzega sobie wszelkie prawa do swoich znaków towarowych, znaków usługowych i logo, które wraz ze znakami towarowymi, znakami usługowymi i logo podmiotów zależnych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach będą wspólnie określane jako „Znaki Parafii św. Anny w Sąsiadowicach”. Żaden pracownik ani inny przedstawiciel Parafia św. Anny w Sąsiadowicach nie jest upoważniony do udzielania pozwolenia na używanie Znaków Parafii św. Anny w Sąsiadowicach ani udzielania wskazówek dotyczących ich używania, chyba że uzyskano licencję w ramach formalnej pisemnej umowy. W związku z tym nie można polegać na żadnej obietnicy lub innym oświadczeniu dotyczącym Znaków Parafii św. Anny w Sąsiadowicach złożonym przez pracownika Parafii św. Anny w Sąsiadowicach w przypadku braku formalnej pisemnej umowy. Parafia św. Anny w Sąsiadowicach nie sprzeciwia się używaniu Znaków Parafii św. Anny w Sąsiadowicach (innych niż logo) w odniesieniu do usług Parafii św. Anny w Sąsiadowicach. Jednak czysto referencyjne użycie lub nominalny dozwolony użytek Znaków Parafii św. Anny w Sąsiadowicach musi być zapisany zwykłym tekstem. Należy skonsultować się z wykwalifikowanym radcą prawnym w celu odróżnienia użycia referencyjnego od użycia naruszającego prawo.

Prawo autorskie

O ile nie określono inaczej, zawartość witryn internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach podlega prawom autorskim. Prawa autorskie © Parafii św. Anny w Sąsiadowicach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość Witryn Parafii św. Anny w Sąsiadowicach jest chroniona prawami autorskimi i prawami własności intelektualnej w Polsce i innych krajach, a także umowami międzynarodowymi. Użytkownik nie może kopiować ani rozpowszechniać żadnej części Witryn Parafii św. Anny w Sąsiadowicach, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do przeglądania Witryn Parafii św. Anny w Sąsiadowicach.

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzając strony internetowe Parafii św. Anny w Sąsiadowicach lub wysyłając e-maile do Parafii św. Anny w Sąsiadowicach, komunikujesz się z Parafią św. Anny w Sąsiadowicach drogą elektroniczną. Możemy odpowiadać użytkownikowi pocztą elektroniczną lub umieszczając powiadomienia w Witrynach internetowych Parafii św. Anny w Sąsiadowicach. Użytkownik zgadza się, że wszystkie takie powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które Parafia św. Anny w Sąsiadowicach przekazuje użytkownikowi drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną.

Scroll to Top