Eucharystia

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (KKK 1322-1323).

Przygotowanie do przyjęcia pierwszej komunii świętej, a co za tym idzie do pierwszej spowiedzi świętej prowadzone jest w naszej parafii dla dzieci uczęszczających do klasy trzeciej.

Osoby dorosłe, które chcą przygotować się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej odbywają indywidualne przygotowanie, pod kierunkiem kapłanów z parafii.


Warto przeczytać:
Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii Świętej
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej


Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest Eucharystia?

 

Scroll to Top