Pokuta

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 1422).

Sakrament pokuty ustanowił Pan Jezus w dniu zmartwychwstania, gdy stanął wśród Apostołów w Wieczerniku, tchnął na nich i powiedział: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20).

W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnione po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie.
Sakrament ten nazywany jest także:

  • sakramentem nawrócenia,
  • spowiedzią świętą,
  • sakramentem pojednania.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  • rachunek sumienia,
  • żal za grzechy,
  • postanowienie poprawy,
  • szczera spowiedź,
  • zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

Obowiązujące normy prawne:
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 959-997

Z sakramentu spowiedzi w naszej parafii mogą korzystać wszyscy katolicy, którzy przystąpili już do pierwszej komunii świętej.

Spowiedź odbywa się codziennie przed każdą Mszą świętą. Kościół zachęca do systematycznego korzystania z tego sakramentu, zwłaszcza gdy na naszym sumieniu ciążą grzechy ciężkie.


Warto przeczytać:
Czym jest stałe spowiednictwo?
Jak znaleźć stałego spowiednika?
Jak podejść do spowiedzi, kiedy się boję?
Prawdopodobnie wszystko na temat spowiedzi w jednym miejscu. Zwięźle.
Przygotowanie do spowiedzi, czyli rachunek sumienia.
Portal poświęcony tematowi spowiedzi.


Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest spowiedź?

 

Scroll to Top