Kancelaria

Kancelaria Parafialna czynna jest codziennie przed i po każdej Mszy świetęj, a w razie potrzeby również na każde żądanie.

tel: +38 0967170937
e-mail: sasiadowice@karmelici.pl

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

W związku z wejściem w życie Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim informujemy, że świadectwa przyjętych sakramentów mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.

Więcej na temat RODO w parafii znajdziesz w Klauzuli informacyjnej RODO.

Scroll to Top