Namaszczenie chorych

„Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu” (KKK 1499).

Sakrament namaszczenia chorych, umacnia ducha i ciało tych, którzy żyją, ale ze względu na chorobę czy podeszły wiek poważnie niedomagają bądź wręcz znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

Sakrament ten można także przyjąć kolejny raz, jeśli chory po wyzdrowieniu ponownie ciężko zachoruje lub w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze. Zaleca się także przyjęcie sakramentu namaszczenia chorych przed trudną operacją.

Sakramentu namaszczenia udziela się chorym, którzy przynajmniej pośrednio o ten sakrament prosili. Nie można go jednak udzielać tym chorym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim.

W przypadku niebezpieczeństwa śmierci udziela się nie tylko sakramentu namaszczenia chorych, ale także Wiatyku jako pokarmu na drogę do życia wiecznego.

Pamiętajmy też, że skutkiem specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych jest nie tylko umocnienie ducha i ciała, ale także przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty.

Zachęcamy do korzystania z tego sakramentu. Co roku w czasie rekolekcji wielkopostnych udzielamy tego sakramentu wszystkim chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

W zwyczajnych sytuacjach namaszczenie chorych mają prawo udzielić kapłani z parafii, do której należy osoba prosząca o ten sakrament, ale w sytuacji zagrożenia życia każdy kapłan ma prawo udzielić tego sakramentu w trosce o zbawienie człowieka.


Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych

Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest namaszczenie chorych?

Scroll to Top