Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

I. Ślub narzeczonych z parafii katedralnej

(co najmniej jedno z narzeczonych mieszka na terenie parafii katedralnej)

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu.

W ustalonym terminie należy potwierdzić datę ślubu.

Trzy miesiące przed datą ślubu należy przyjść do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego przynosząc ze sobą:

 1. Paszport.
 2. Metrykę chrztu (ważna jest 6 miesięcy od dnia wystawienia). Nie przynoszą jej osoby ochrzczone w naszym Sanktuarium.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu katechezy w szkole tzw. indeks lub świadectwo.
 4. Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeżeli nie ma tej informacji na metryce).
 5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).
 6. Dokument z Rejestracji Aktów Stanu Cywiłnego (można je donieść w trakcie trwania załatwiania formalności przedmałżeńskich).
 7. Dane personalne świadków.

 II. Ślub narzeczonych spoza parafii

(żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie parafii katedralnej)

Odpowiednio wcześnie należy dokonać wstępnej rezerwacji ślubu.

Po wygłoszeniu zapowiedzi i skompletowaniu wymaganych dokumentów parafia zamieszkania wystawia licencję na parafię pw. Św. Anny w Sąsiadowicach, którą należy dostarczyć do naszej kancelarii co najmniej 14 dni przed ślubem.

Obowiązki narzeczonych:

 1. Udział w konferencjach przedmałżeńskich.
 2. Spotkania w poradni rodzinnej.
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza w tym tygodniu, gdy były wygłoszone zapowiedzi, druga tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa.
 4. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 5. Dwukrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
 • spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
 • wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
 • narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza,
 • umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni zawierają związek małżeński,
 • spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
 • omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
 • jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek.

Warto przeczytać:
Katechizmu Kościoła Katolickiego o sakramencie małżeństwa


Trzyminutowy Katechizm:
Co to jest małżeństwo?

 

Scroll to Top