Author name: O.Janusz

Wizytacja 2023

Wizytacja generalna

W dniach 28-30 listopada 2023 r. odbyła się w naszych karmelitańskich wspólnotach na Ukrainie we Włodzimierzu Wołyńskim i Sąsiadowicach wizytacja generalna, którą przeprowadzili O.Míċéal O’Neill O.Carm., przeor generalny, oraz o. Richard Byrne O.Carm., definitor generalny na Europę. Jako tłumacz z języka włoskiego w ich podróżach towarzyszył im o. Łukasz OFMCap. Wizytacja generalna to wyjątkowe wydarzenie, […]

Wizytacja generalna Read More »

Odpust Anna

Odpust ku czci św. Anny

Jak każdego roku 26 lipca 2023 r. w naszym sąsiadowickim sanktuarium przeżywaliśmy odpust ku czci św. Anny Samotrzeciej, która jest patronką naszej Parafii. Uroczystą sumę odpustową o godz. 11.00 sprawował i kazanie wygłosił J.E. ks. abp Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, który przypomniał nam, że występująca na płaskorzeźbie św. Anna ukazana jest w towarzystwie swojej Córki

Odpust ku czci św. Anny Read More »

Wszystkich Swietych 2023

Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym sanktuarium

Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2023r., jest dniem szczególnym, gdyż wspominamy w nim tych wszystkich, którzy doszli już do celu swojej pielgrzymki i cieszą się szczęściem wiecznym w niebie. Ukazują nam oni tą szczególną drogę, która zaprowadziła ich do świętości. Święci nie pozostają obojętni na nas, widząc jak nasza własna droga do nieba jest trudna

Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym sanktuarium Read More »

Renowacja

Renowacja klasztoru w Sąsiadowicach

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ PROWINCJĘ POLSKĄ PW. ŚW. JÓZEFA ZAKONU BRACI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI Z GÓRY KARMEL, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzący z Funduszu Promocji Kultury, na zlecenie Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Remont budowlano – konserwatorski elewacji kościoła pw. św. Anny w Sąsiadowicach, Ukraina – etap 2

Renowacja klasztoru w Sąsiadowicach Read More »

Rozaniec 2023

Październik – miesiąc Różańca świętego

Październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. W tajemnicach różańcowych odkrywamy życie Jezusa, ale, z drugiej strony, mamy również możliwość spojrzenia oczyma wiary w Boga na naszą codzienność, gdzie również w jakiś sposób przeplatają się tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne. Dzięki temu wszystkie wydarzenia rozgrywające się w naszym życiu możemy przeżywać razem

Październik – miesiąc Różańca świętego Read More »

Dozynki 2023

Dożynki Parafialne

W niedzielę, 3 września 2023 r., miały miejsce w Sąsiadowicach Dożynki Parafialne. Święto Plonów, w czasie którego dziękowano Panu Bogu za plony a ludziom za ich trud, rozpoczęło się dziękczynną Mszą św. sprawowaną o godz. 10.00. Tej uroczystej Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił o. Bogdan Meger O.Carm.. Podczas Mszy św. o. Bogdan poświęcił wieniec i

Dożynki Parafialne Read More »

Maria Panna

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

We wtorek, 15 sierpnia 2023 r., miała miejsce Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która w tradycji polskiej nazywana jest Świętem Matki Bożej Zielnej. O godz. 10.00 i 12.00 w sąsiadowickim sanktuarium były sprawowane Msze św., podczas których o. proboszcz wygłosił okolicznościową homilię. Uroczystość ta daje nam nadzieję, że któregoś dnia my również będziemy przebywać w

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Read More »

Rok Krzyza

Rok Krzyża Świętego

Prawdziwie bolesna Droga Krzyżowa w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. z chwilą napaści Federacji Rosyjskiej. Nasi parafianie tak jak wszyscy mieszkańcy kraju rozważając w okresie Wielkiego Postu mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, którego ukrzyżowali ludzie oddający się na służbę złu, lepiej rozumieją Drogę Krzyżową Chrystusa, niewinnego Baranka Bożego. Wziąwszy na siebie wszystkie słabości

Rok Krzyża Świętego Read More »

Scroll to Top