Rekolekcje Wielkopostne

Bardzo ważnym elementem wielkopostnej pracy nad sobą są rekolekcje, których zadaniem jest wyznaczanie nam celu naszej pracy nad sobą, umacnianie nas w podjętych postanowieniach i dawanie nam siły potrzebnej do podejmowania tego wysiłku. To właśnie podczas rekolekcji pogłębiamy również rozumienie prawd naszej wiary, na nowo odkrywając ich ponadczasowe piękno.

W dniach 23-25 lutego 2024 r. rekolekcje parafialne w naszej parafii wygłosił o. Zbigniew Czerwień O.Carm., były przeor i proboszcz naszego klasztoru i parafii w Sąsiadowicach.

Rekolekcje wielkopostne to wyjątkowy czas, w którym poprzez kierowane do nas nauki uczymy się roztropności, mądrości i staramy stawać się lepszymi ludźmi. Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę”. To prawda, nie jest nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu tego czasu nie da się naprawić całego duchowego bałaganu, gdyż jest to praca na całe życie. Mając to na uwadze o. Zbigniew stawiał sobie i nam bardzo ważne pytania:
Jaka jest moja wiarę?
Czy kocham Boga ze wszystkich swoich sił i całym moim sercem?
Jaka jest moja modlitwa?
Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?


Ten czas, jakim były te rekolekcje, na pewno wniosły w nasze życie nowe rozumienie Boga i drugiego człowieka. Słuchając nauk potrafiliśmy niejednokrotnie odnaleźć w nich siebie. Dzięki skierowanym do nas słowom mieliśmy możliwość zrozumieć jak ważne jest to, aby żyć zgodnie z sobą, z Bogiem i z innymi ludźmi.

Dziękujemy o. Zbigniewowi za jego trud i ofiarowany nam czas, nade wszystko zaś za jego świadectwo przeżywanej wiary i posługi kapłańskiej.

Scroll to Top