Ministranci

Przyjęcie do grona ministrantów

W niedzielę, 9 lipca 2023 r., podczas Mszy św. o godz. 10.00 proboszcz o. Janusz Janowiak O.Carm dopuścił do grona ministrantów trzech chłopców: Stanisława, Pawła i Andrzeja. Chłopcy ci od dłuższego czasu przygotowywali się do tej posługi, przyglądając się starszym kolegom jak również biorąc udział w spotkaniach formacyjnych.

Obowiązkiem członków Liturgicznej Służby Ołtarza jest takiego służenie Bogu, dzięki któremu przyczyniają się do tego, że liturgia staje się piękna. Chłopcy będący ministrantami sami stają się świadkami dla innych ludzi. Uświetniają liturgię, czytając lekcję, służąc podczas Eucharystii, oznajmiając dzwonkami przyjście Chrystusa, rozkładając na Ołtarzu kielich, niosąc patenę. Ministranci pokazują, że „uczestniczenie w liturgii” nie polega jedynie na biernym słuchaniu i oglądaniu tego, co dzieje się przy ołtarzu, ale przede wszystkim na współdziałaniu z kapłanem i czynnym zaangażowaniu w liturgię, przez co biorą udział w współtworzeniu Eucharystii.

Scroll to Top