Jozafat

Pielgrzymka na Wołyń

W dniu 12 listopada 2013 r. nasi parafianie wraz z duszpasterzami udali się z pielgrzymką autokarową na Wołyń do Włodzimierza Wołyńskiego, aby uczcić męczenników – ofiary mordów w 70-tą rocznicę tzw. „Rzezi Wołyńskiej“.

Uczestniczyliśmy w odpuście ku czci św. Jozafata Kuncewicza w naszym bratnim kościele karmelitańskim, w której to uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań (protestanci, prawosławni i katolicy) i obrządków (łacińskiego i bizantyjskiego), a którym przewodniczył najwyższy przełożony Karmelitów w Polsce Ojciec Prowincjał Tadeusz Popiela O.Carm. Mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z O. Prowincjałem.

Dziękujemy Bogu za dar tej pielgrzymki i prosimy Go przez wstawiennictwo św. Jozafata o łaskę pokoju i zgody między wyznawcami Chrystusa różnych wyznań i obrządków żyjących w naszym sąsiedztwie na Ukrainie.

Mamy również nadzieję, że ten wyjazd zapoczątkuje ruch pielgrzymkowy w naszej parafii.

Scroll to Top