Odpust

Odpust w Dąbrówce

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 5 czerwca 2022 r. miał miejsce odpust parafialny w Kaplicy w Dąbrówce.

Uroczystej sumie odpustowej sprawowanej przez kapłanów Dekanatu Samborskiego, przewodniczył o. Jarosław Pyzia O.Carm, Ekonom Prowincji, przybyły do nas z klasztoru w Krakowie, a kazanie wygłosił o. Adam Matoryn, przeor klasztoru karmelitańskiego w Gdańsku. Na odpust przybyli parafianie z Dąbrówki oraz liczni goście z sąsiednich miejscowości. Dla wszystkich uczestników czas ten stał się prawdziwym świętem i przeżyciem duchowym, które związane było z Sakramentem Pokuty, uczestnictwem we Mszy Świętej, oraz modlitwą dziękczynną i błagalną.

Odpust ten stał się szczególnym czasem łaski i Bożego Miłosierdzia, w którym każdy wierzący miał okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu.

Dla przypomnienia odpust jest darowaniem przez Boga kary doczesnej za grzechy, które już zostały odpuszczone co do winy. Przebaczenie grzechów dokonujące się w Sakramencie Pokuty nie uwalnia od kary doczesnej na ziemi lub w czyśćcu, które przynosi dopiero odpust, udzielony przez Kościół (Indulgentiarum Doctrina, nr 1-3). 

Scroll to Top