Palmowa

Niedziela Palmowa

Przypadająca 24 marca 2024 r. Niedziela Palmowa jest uroczystością upamiętniającą przybycie Jezusa do Jerozolimy. Jak podają Ewangeliści zgromadzone wówczas tłumy rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.

Pomimo tego, że w Niedzielę Palmową obowiązuje czerwony kolor szat liturgicznych, uroczystość ta ma charakter radosny, gdyż rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie wszystkich ludzi.

W naszym Sanktuarium Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Na początku o. proboszcz poświęcił przyniesione przez wiernych palmy wielkanocne, które symbolizują zmartwychwstanie i nieśmiertelność duszy, po czym nastąpiła dalsza część liturgii, która, jak zauważył jeden z komentatorów: „jest rozpięta pomiędzy dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem (…) Męki Pańskiej z podziałem na role, według opisu jednego z trzech Ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza (…). W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.”

Modlitwa w Niedzielę Palmową

Scroll to Top