Nabożeństwa majowe i czerwcowe

Miesiąc maj poświęcony jest czci Matki Bożej.

Wierni w naszej parafii spotykają się w czasie wieczornych nabożeństw w naszym sanktuarium, gdzie po wieczornej Mszy św. śpiewają Litanię Loretańską do Matki Najświętszej, w czasie której wymieniane są liczne cnoty Matki Boskiej. Po każdym wezwaniu, parafianie proszą o modlitwę, np. „Matko nieskalana – módl się za nami, Orędowniczko Szkaplerza Świętego – módl się za nami”. Oprócz Litanii Loretańskiej nasi wierni śpiewają również modlitwę „Pod Twoją obronę”.

Wśród licznych interpretacji znaczenia nabożeństwa majowego pojawia się ta o zwycięstwie życia nad śmiercią, czego symbolem jest przyroda, która w maju budzi się do życia i rozkwita po długich zimowych miesiącach.

Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W naszej parafii wierni spotykają się na nabożeństwach czerwcowych sprawowanym po Mszy św. o godz. 18.00. W czasie tych nabożeństw śpiewają Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Antyfonę do Serca Jezusowego. Główna zasługa w rozpowszechnieniu tego nabożeństwa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690), której Jezus złożył dwanaście obietnic dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.
Scroll to Top